ابزار وبمستر

ارمنستان تور - مطالب ابر نرخ برابری ارز
JavaScript Free Code

ارمنستان تور

منبع کاملترین و بروز ترین اطلاعات کاربردی درباره ارمنستان

امروز:

روز پنجشنبه 4 اردیبهشت 1393@ساعت 12 و 53 دقیقه و 00 ثانیه

امروز نرخ برابری ارزهای معروف با درام ارمنستان به شرح زیر اعلام میگردد:
 نوع ارز
درام ارمنستان(خرید)
درام ارمنستان(فروش)
دلار
411.64414.55
 یورو567.81575.73
 پوند688.33700.27
 روبل روسیه
11.4311.76
 لاری گرجستان

 

قیمتهای بالا بصورت میانگین درج شده است.
در تور ارمنستان شما نیاز خواهید داشت که قیمت دلار را بدانید.تور ارمنستان فقط ارمنستان تور

روز چهارشنبه 3 اردیبهشت 1393@ساعت 14 و 33 دقیقه و 51 ثانیه

امروز نرخ برابری ارزهای معروف با درام ارمنستان به شرح زیر اعلام میگردد:
 نوع ارز
درام ارمنستان(خرید)
درام ارمنستان(فروش)
دلار
412.45415.29
 یورو568.59576.12
 پوند690.74701.58
 روبل روسیه
11.4611.77
 لاری گرجستان

 

قیمتهای بالا بصورت میانگین درج شده است.
در تور ارمنستان شما نیاز خواهید داشت که قیمت دلار را بدانید.تور ارمنستان فقط ارمنستان تور

روز سه شنبه 2 اردیبهشت 1393@ساعت 12 و 50 دقیقه و 46 ثانیه

امروز نرخ برابری ارزهای معروف با درام ارمنستان به شرح زیر اعلام میگردد:
 نوع ارز
درام ارمنستان(خرید)
درام ارمنستان(فروش)
دلار
412.92415.67
 یورو567.99575.38
 پوند690.78701.25
 روبل روسیه
11.4811.78
 لاری گرجستان

 

قیمتهای بالا بصورت میانگین درج شده است.
در تور ارمنستان شما نیاز خواهید داشت که قیمت دلار را بدانید.تور ارمنستان فقط ارمنستان تور

روز دوشنبه 1 اردیبهشت 1393@ساعت 12 و 45 دقیقه و 36 ثانیه

امروز نرخ برابری ارزهای معروف با درام ارمنستان به شرح زیر اعلام میگردد:
 نوع ارز
درام ارمنستان(فروش)
درام ارمنستان(خرید)
دلار
412.85415.61
 یورو568.46576.30
 پوند689.94701.08
 روبل روسیه
11.5011.84
 لاری گرجستان

 

قیمتهای بالا بصورت میانگین درج شده است.

روز یکشنبه 31 فروردین 1393@ساعت 14 و 23 دقیقه و 02 ثانیه

امروز نرخ برابری ارزهای معروف با درام ارمنستان به شرح زیر اعلام میگردد:
 نوع ارز
درام ارمنستان(فروش)
درام ارمنستان(خرید)
دلار
412.84415.61
 یورو568.41576.36
 پوند689.81701.21
 روبل روسیه
11.4911.84
 لاری گرجستان

 

قیمتهای بالا بصورت میانگین درج شده است.

روز شنبه 30 فروردین 1393@ساعت 10 و 38 دقیقه و 42 ثانیه

امروز نرخ برابری ارزهای معروف با درام ارمنستان به شرح زیر اعلام میگردد:
 نوع ارز
درام ارمنستان(خرید)
درام ارمنستان(فروش)
دلار
412.85415.61
 یورو568.46576.30
 پوند689.82701.19
 روبل روسیه
11.5011.84
 لاری گرجستان

 

قیمتهای بالا بصورت میانگین درج شده است.

روز چهارشنبه 27 فروردین 1393@ساعت 15 و 03 دقیقه و 29 ثانیه

امروز نرخ برابری ارزهای معروف با درام ارمنستان به شرح زیر اعلام میگردد:
 نوع ارز
درام ارمنستان(خرید)
درام ارمنستان(فروش)
دلار
412.37 415.15
 یورو568.60576.02
 پوند688.09698.81
 روبل روسیه
11.3411.65
 لاری گرجستان

 

قیمتهای بالا بصورت میانگین درج شده است.

روز سه شنبه 26 فروردین 1393@ساعت 12 و 16 دقیقه و 29 ثانیه

امروز نرخ برابری ارزهای معروف با درام ارمنستان به شرح زیر اعلام میگردد:
 نوع ارز
درام ارمنستان(خرید)
درام ارمنستان(فروش)
دلار
413.20 415.96
 یورو569.28576.66
 پوند 687.83698.85
 روبل روسیه
11.40
11.72
 لاری گرجستان

 

قیمتهای بالا بصورت میانگین درج شده است.

روز شنبه 23 فروردین 1393@ساعت 11 و 18 دقیقه و 31 ثانیه

امروز نرخ برابری ارزهای معروف با درام ارمنستان به شرح زیر اعلام میگردد:
 نوع ارز
درام ارمنستان(خرید)
درام ارمنستان(فروش)
دلار
413.94 416.63
 یورو572.5658050
 پوند 689.85 701.16
 روبل روسیه
11.51
11.83
 لاری گرجستان

 

قیمتهای بالا بصورت میانگین درج شده است.

روز جمعه 22 فروردین 1393@ساعت 10 و 44 دقیقه و 56 ثانیه

امروز نرخ برابری ارزهای معروف با درام ارمنستان به شرح زیر اعلام میگردد:
 نوع ارز
درام ارمنستان(خرید)
درام ارمنستان(فروش)
دلار
414.18 416.95
 یورو573.43580.94
 پوند  
 روبل روسیه
11.54
11.86
 لاری گرجستان
691.56702.28

قیمتهای بالا بصورت میانگین درج شده است.

روز پنجشنبه 21 فروردین 1393@ساعت 11 و 58 دقیقه و 29 ثانیه

امروز نرخ برابری ارزهای معروف با درام ارمنستان به شرح زیر اعلام میگردد:
 نوع ارز
درام ارمنستان(خرید)
درام ارمنستان(فروش)
دلار
 414.46 417.20
 یورو571.98579.52
 پوند  
 روبل روسیه
11.55
11.87
 لاری گرجستان
 692.88703.91

قیمتهای بالا بصورت میانگین درج شده است.

روز چهارشنبه 20 فروردین 1393@ساعت 11 و 13 دقیقه و 11 ثانیه

امروز نرخ برابری ارزهای معروف با درام ارمنستان به شرح زیر اعلام میگردد:
 نوع ارز
درام ارمنستان(خرید)
درام ارمنستان(فروش)
دلار
 413.88 416.69
 یورو568.88
 576.3
 پوند  
 روبل روسیه
11.50
11.82
 لاری گرجستان
 690.18700.85


free web site traffic and promotion

http://www.esyndicat.com/

SonicRun.com
ArmanestanTouron Google+