یکی از مزایای سفر زمینی به ارمنستان همانا دیدن مناظر طبیعی ارمنستان است.همانطور که در مقالات قبلی ذکر شد هر روز حداقل یک اتوبوس از تهران به سمت ایروان ارمنستان حرکت میکند.این اتوبوس هر روز از طریق ترمینال غرب تهران و شرکت دیدار سیر گیتی به سمت ایروان ارمنستان راه می افتد.
اخیرا شرکت رویال سفر ایرانیان هم اتوبوسهایی یه سمت ایروان ارمنستان ارسال میکند.در تابستان یکی از بهترین انتخابهای شما در سفر به ارمنستان همانا سفر زمینی با اتوبوس به ایروان ارمنستان است.در تور ارمنستان شما میتوانید با اتوبوس خودتان به ارمنستان تشریف بیاورید.همه اطلاعات در این وبلاگ برای سفر زمینی به ارمنستان برای شما گردآوری شده است.
مقالات زیر را هم بخوانید.
ارمنستان زمینی
روش گذر از مرز زمینی ارمنستان
شرکت مسافربری دیدار سیر گیتی

بلیط ارمنستان