شرکت دیدار سیر گیتی یکی از شرکتهای بین المللی و معتبر حمل و نقل مسافر در ایران است.شرکت دیدار سیر گیتی همه روزه به ارمنستان هم اتوبوس دارد البته در تمام ایام سال.این شرکت اتوبوسهایی بسیار راحت دارد و شما با اتوبوس 22 ساعت الی 24 ساعت بسته به خوبی و بدی جاده ارمنستان در روزهای مختلف سال در راهید.
دیدار سیر گیتی در آدرس زیر در دسترس است:
تهران،میدان آزادی ترمینال غرب
44663893
44659543
44693051
44693052
44693053
44693054
در ارمنستان نماینده شرکت دیدار سیر گیتی شرکت واسپوراکان است.
آدرس شرکت واسپوراکان:
ایروان خیابان مهر مگردچیان شماره 11
تلفن :010569018
در سفر به ارمنستان بصورت زمینی اتوبوس یکی از راههایی است که پیشنهاد میشود.
برای آگاهی از قیمت بلیط اتوبوس ارمنستان بر روی این لینک کلیک کنید. البته برای آگاهی از آخرین قیمتها با شماره های دیدار سیر گیتی میتوانید تماس بگیرید.
برای راهنمایی عبور از مرز زمینی ارمنستان بر روی اینجا کلیک کنید.