شاید یکی از زیباترین جاذبه های توریستی ارمنستان جرموک باشد.جرموک دارای چشمه های آب گرم است و همچنین تولیدات آب معدنی این شهر بسیار مشهور است.جرموک در جنوب ارمنستان واقع شده است و در استان وایوتس جور واقع است.هتلهای بسیار خوب و زیبایی با امکانات عالی در شهر جرموک موجود است.طبیعت زیبا و آب و  هوای عالی آن همه ساله توریستهای زیادی را به خود جذب میکند.البته آب آشامیدنی جرموک دارای خواص درمانی نیز میباشد.شما چشمه های آب آشامیدنی مختلفی را میبینید که دمای آب آنها بین 30 تا 70 درجه سانتیگراد است.
ارمنستان تور همه ساله تورهای متعددی به مقصد این شهر برگزار میکند و بسیاری پس از نوشیدن آب جرموک سلامتی خود را باز یافته اند.