1-موزه و خانه آرا سرکیسیان و هاکوپ کوجانیان واقع در خیابان پوشکین شماره 70
سه شنبه تا یکشنبه باز است از 10 صبح الی4 عصر
2-موزه آرشیتکت الکساندر تمانیان واقع در خانه دولت ساختمان سوم طبقه اول
چهارشنبه تا یکشنبه باز است از 10 صبح تا 5 بعد از ظهر
3-موزه معماری ملی ارمنستان ساختمان شماره 3 دولت طبقه اول
پنجشنبه تا یکشنبه باز است از 10 صبح تا 5 بعد ازظهر
4-گالری هنر بچه ها واقع در خیابان لبوویان شماره 13
از سه شنبه تا یکشنبه باز است از ساعت 11 صبح الی 4 بعد از ظهر
5-خانه آهنگساز الکساندر اسپنداریان واقع در خیابان نعلبندیان شماره 21
ازسه شنبه تا یکشنبه باز است و از ساعت 11 صبح تا 4:30 بعد از ظهر
6-خانه آهنگساز آرام خاچاتوریان واقع در خیابان ضاروبیان شماره 3
از دوشنبه تا شنبه باز است و از ساعت11 صبح تا 4:30 عصر
7-خانه درنیک دمرچیان واقع در خیابان ابوویان شماره 29
از سه شنبه تا یکشنبه باز است و از ساعت 10:30 صبح تا 4 بعد از ظهر
8-موزه اربونی واقع در خیابان اربونی شماره39
از سه شنبه تا یکشنبه باز است و ار ساعت10:30 الی 4:30 بعد از ظهر
9-موزه زمین شناسی واقع در خیابان باقرامیان شماره24 آ
از دوشنبه تا جمعه باز است و از ساعت11 صبح الی 4 بعد از ظهر
10-موزه جوتو یا گوورگ گریگوریان واقع در خیابان ماشتوتس شماره 45آ
11-خانه و موزه شاعر و نویسنده هوانس تومانیان واقع در خیابان مسکوویان شماره 40
از سه شنبه تا یکشنبه باز است و از ساعت11 صبح تا 5 بعد از ظهر
12-موزه کارن دمرچیان در خیابان پارپتسی شماره 7
ازدوشنبه تا شنبه باز است و از ساعت11 صبح الی 5 بعد از ظهر
13-خانه خاچاتور ابوویان واقع در خیابان کاناکر شماره 2 خانه شماره4
از سه شنبه تایکشنبه باز است و از ساعت 10 صبح تا 5 بعد از ظهر
14-خانه مارتیروس ساریان واقع در خیابان ساریان شماره 3
هر روز بجز 5 شنبه ها باز است از ساعت10 صبح الی 4 بعد از ظهر
15-موزه کتب خطی ماتناداران واقع در خیابان ماشتوتس شماره53
از 3شنبه تا یکشنبه ها باز است از ساعت 10 صبح تا 4:30 بعد از ظهر
16-موزه خاور میانه واقع در خیابان آرام شماره 1
ازسه شنبه تا یکشنبه باز است و از ساعت11 صبح تا 5 بعد از ظهر
برای مشاهده قسمت دوم موزه های ایروان بر روی این لینک کلیک کنید.