تبلیغات

اخبار ارمنستان - تلفنهای ضروری ارمنستان
JavaScript Free Code

اخبار ارمنستان

کاملترین و بروز ترین اخبار و اطلاعات ارمنستان

امروز:

در سفر به کشورهای خارجی معمولا باید شماره تلفنهای ضروری را برای مواقع فوریتی همراه داشته باشید.برای این منظور ما شماره های مراکز ایرانی که ممکن است در سفر به کار شما بیاید را گرداوری کرده ایم:
آتش نشانی101
پلیس102
اورژانس103
حوادث گاز104
اطلاعات فرودگاه 187
ساعت گویا110
سفارت ایران در ارمنستان 010280457 و 010232920 و010232952 و010234981
شرکت دیدار سیر گیتی010569018
راه آهن 184
اطلاعات آب و هوا186
گروه نجات 118
امداد آب 185
امداد برق 180
پلیس راهنمایی و رانندگی 177


free web site traffic and promotion

http://www.esyndicat.com/

SonicRun.com
ArmanestanTouron Google+