تبلیغات

اخبار ارمنستان - کالاهای ممنوعه در ارمنستان
JavaScript Free Code

اخبار ارمنستان

کاملترین و بروز ترین اخبار و اطلاعات ارمنستان

امروز:

فهرست كالاهایی كه واردات آنها به جمهوری ارمنستان ممنوع است:
  
1- اسلحه ، مهمات ، مواد منفجره ، جنگ افزار نظامی ، لوازم یدكی و اجزاء جهت ساخت سلاح ، البسه و پوشاك نظامی.
2- داروها و مواد مخدر، مواد و داروهایی كه استفاده آن اثرات روحی شدیدی بوجود می آورد و وسائل لازم جهت استفاده از داروها و مواد فوق.
3- هرزه نگاری.      

ملاحظات : واردات اقلام مذكور در بندهای 1 و 2 فقط از سوی دولت جمهوری ارمنستان ، طبق مقررات ویژه صورت می گیرد.
 
فهرست كالاهایی كه عبور ترانزیت آنها از خاك جمهوری ارمنستان ممنوع است : 

1-  انواع سلاح ، مهمات، جنگ افزار نظامی ، لوازم یدكی و اجزاء مورد نیاز جهت ساخت سلاح ، و مواد منفجره.
2- مواد اتمی ، منابع تشعشعات یونیزه شده.
3- سموم ، داروهای مخدر، موادی كه استفاده آن تأثیرات روحی شدیدی در انسان بوجود می آورد و همچنین وسائل جهت استفاده از تریاك و حشیش.

ملاحظات : عبور ترانزیت كالاها و مواد فوق الذكر از خاك جمهوری ارمنستان طبق مجوز دولت جمهوری ارمنستان صورت می گیرد.
 
فهرست كالاهایی كه صادرات آنها از جمهوری ارمنستان ممنوع است : 

1- انواع سلاح، مهمات، مواد منفجره، جنگ افزار نظامی، لوازم یدكی و اجزاء مورد نیاز جهت ساخت آنها، البسه و پوشاك نظامی.
2- داروها و مواد مخدر، مواد و داروهایی كه استفاده آن تأثیرات روحی شدیدی در انسان بوجود می آورد ، دارو، لوازم و تجهیزات پزشكی. 
3- اوراق بهادار بی اعتبار.   
4- اشیاء هنری و عتیقه ، معرف میراث تاریخی و ثروت ملی ، اشیاء دیگر كه معرف ارزشهای هنری، باستانی ، علمی ، ملی و فرهنگی هستند. چنانچه از سوی كمیسیون تخصصی ذیصلاح ، پاسخ نهایی خود را نسبت به عدم خروج آنها از جمهوری ارمنستان صادر نموده باشد.
5-فیلمها، نوارهای ضبط ویدئو، دیسكهای كامپیوتری ، مطالب انتشاراتی كه خروج آنها از جمهوری ارمنستان به منافع دولتی و همچنین حقوق شهروندان صدمه خواهد زد.
6-مطالب حاوی اسرار دولتی . 

free web site traffic and promotion

http://www.esyndicat.com/

SonicRun.com
ArmanestanTouron Google+